Svetomarska Čipka, Sveta MarijaSveta Marija 40326
Trg bana Jelačića 1
-
091/945-9857
http://www.svetomarska-cipka.hr/90/o-svetomarskoj-cipki/
info@svetomarska-cipka.hr
Zagreb, Varaždin, Čakovec, KoprivnicaSvetomarska čipka se radi kako joj i ime kaže, u Svetoj Mariji u Međimurju. Način izrada Svetomarske čipke je nematerijalno kulturno dobro Hrvatske, a izrađuje se iz jedne niti!  © 2014 Kajkavska Renesansa